Kết nối Pancake với Line OA dùng Pancake extension

Hướng dẫn kết nối Line OA với Pancake có sử dụng Pancake extension.

Yêu cầu:

  • Có tài khoản Line OA, là Admin của tài khoản Line OA

  • Có tài khoản Pancake

  • Đã cài đặt extension Pancake V2 (tham khảo cách cài đặt extension Pancake V2)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Line OA tại đây

Bước 2: Chọn tài khoản Line OA cần kết nối với Pancake

Bước 3: Chọn Setting > Messaging API > Enable Messaging API

Bước 4: Điền các thông tin theo yêu cầu, nhấn OK hoặc Agree

Bước 5: Chọn Response settings > Bật cả 3 mục Chat, Greeting message, Webhooks.

Đường dẫn Line OA của bạn sẽ có dạng: https://manager.line.biz/account/<ID tài khoản>. Ví dụ: https://manager.line.biz/account/@277zlyfr

Copy chính xác để có thể sử dụng ở bước tiếp theo.

Bước 7: Đăng nhập vào Pancake, chọn Connect/Kết nối để thêm kết nối nền tảng mới.

Dựa vào link Line OA của bạn, hệ thống sẽ tự động cập nhật các thông tin Line OA Name, channel ID, Channel secret khi bạn nhấn Fetch information.

Lưu ý:

Bạn cần cài đặt extension Pancake V2 thì mới có thể thực hiện thao tác này.

Bước 10: Nếu thông tin được điềnNhấn Connect/Kết nối để bắt đầu kết nối.

Đến đây bạn đã hoàn thành kết nối Line OA với Pancake.

Một số lưu ý với Line OA.

  • Số lượng tin nhắn trên Pancake được tính là số tin broadcast trên Line. Do đó sau 1000 tin broadcast free mỗi tháng, khách cần mua gói broadcastở Line để tiếp tục nhắn tin qua Pancake.

  • Sau khi kết nối với Line OA, tin nhắn mới sẽ đổ về Pancake tính từ thời điểm kết nối. Hiện tại, Line chưa hỗ trợ kéo tin nhắn cũ.

  • Sau khi kết nối, admin chỉ nên dùng Pancake để trả lời khách hàng.Nếu nhắn tin chủ động với khách hàng qua APP Line OA mà không phải là Pancake thì tin nhắn sẽ không hiển thị trên Pancake.

Last updated

Logo

Pancake 2024