Chế độ gộp trang

Chế độ gộp trang là gì? Định nghĩa và cách sử dụng chế độ gộp trang Pancake

Yêu cầu: Cần có 2 trang đang được kích hoạt trở lên để có thể sử dụng chế độ gộp trang.

1. Chế độ gộp trang Pancake là gì?

Chế độ gộp trang là chế độ cho phép người dùng gom toàn bộ các trang, các tài khoản mà mình đang quản lý vào một màn hình. Người dùng không phải chuyển qua các trang khác nhau để trả lời tin nhắn, bình luận, chốt đơn hàng.

Ví dụ: Bạn quản lý 50 pages Facebook, 50 pages Instagram, 50 TikTok Shop. Nếu chỉ sử dụng các công cụ thông thường, bạn sẽ phải chuyển qua, chuyển lại giữa 150 trang này để trả lời khách hàng, chốt đơn, check tin nhắn mới/cũ của khách hàng. Có thể bạn sẽ phải mở 150 tab chrome để xử lý!

Nếu sử dụng Pancake, tin nhắn, bình luận của toàn bộ 150 trang trên bạn chỉ cần xử lí trên một màn hình DUY NHẤT. Tất cả tin nhắn, bình luận, đơn hàng, đều có thể thao tác trên màn hình hội thoại của Pancake.

2. Cách sử dụng chế độ gộp trang Pancake thế nào?

  • Bước 1: Từ màn hình

Last updated

Logo

Pancake 2024