Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K

1.2.3 Kết nối với Shopee

  • Bạn nhấn vào nút Thêm kết nối chọn mục Shopee
Nếu đường dẫn tới shop của bạn là https://shopee.vn/pancake . Thì tên đăng nhập của bạn sẽ là pancake
Tiến hành đăng nhập với username password
Sau khi đăng nhập Shopee, bạn sẽ nhận được mã OPT về điện thoại, điền mã OTP bạn nhận được và tiếp tục đăng nhập.
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ báo đăng nhập thành công.