Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

2.2. Các số liệu không thể so sánh

Trường hợp bạn xem tổng nhập ở mục Quản lý sản phẩm và Tổng nhập ở xuất nhập kho khác nhau thì nó là do vấn đề ghi nhận của hệ thống. + Tổng nhập của sản phẩm ở quản lý sản phẩm = số lượng hàng trong các phiếu nhập mà bạn nhập hàng về + Trong khi đó số lượng tổng nhập ở mục Xuất nhập kho các hành động hoàn hàng, xóa sản phẩm, hủy đơn, xóa đơn, giảm số lượng trong đơn cũng đều làm số lượng nhập này tăng lên, nhưng ở quản lý sản phẩm không tăng.