Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

2.1 Làm thế nào để lọc được số lượng trong lịch sử xuất - nhập kho bằng số lượng hàng đã bán ra

+ Với đơn hàng đã bán ra kể từ khi bạn sử dụng POS để quản lý đơn hàng, bạn có thể kiểm tra số lượng đã bán như sau, (lưu ý lọc cần loại trừ ra các đơn hàng Đã hủy) Tại giao diện đơn hàng bạn bấm nút in danh sách sản phẩm là sẽ có được danh sách toàn bộ các sản phẩm trong các đơn hàng, kèm theo là số lượng của sản phẩm đó
Sau khi đã có được danh sách sản phẩm và số lượng, bạn sẽ vào mục Xuất - Nhập kho. Tại đây bạn lọc bao gồm các thông tin Hoàn đơn hàng, thay đổi số lượng trong đơn, xóa sản phẩm và thêm sản phẩm vào đơn hàng sau đó lấy tổng xuất - tổng nhập = số lượng đã bán trong đơn hàng của bạn