Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

2.6 Kết nối Tiktok

Lưu ý hiện Pancake đang hỗ trợ quản lý tài khoản Tiktok cá nhân, không phải Tiktok Shop hay tài khoản Doanh nghiệp . Tại bảng điều khiển của Pancake bạn chọn Thêm kết nối => Tiktok
Để kết nối với TikTok
1. Mở TikTok trên điện thoại và nhấn Khám phá
2. Nhấn
và quét QR code
3. Xác nhận đăng nhập trên điện thoại của bạn
.
Sau khi kết nối thành công bạn có thể thêm nhân viên vào để chat Tiktok này trên Pancake ở bảng điều khiển bạn bấm Thêm kết nối, sau đó chọn vào Tiktok của bạn rồi bấm Thêm nhân viên, chọn nhân viên và bấm Thêm nhân viên.