Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

2.2 Kết nối với Instagram đen trắng

Để kết nối với Instagram đen trắng. Từ Bảng điều khiển, bạn chọn nút Thêm kết nối. Chọn mục Instagram
Có 2 cách để kết nối với Instagram:
  • Dùng Username/Password (đối với quản lý Fanpage)
  • Dùng mã kết nối: Sau khi tài khoản Instagaram đã kết nối với Pancake, bạn có thể tạo 1 mã kết nối và chia quyền để cho nhân viên có thể cùng truy cập vào Instagram. Tuy nhiên, mã kết nối chỉ có thời hạn trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày bạn cần mã kết nối mới.

Dùng Username/Password

Để kết nối với Instagtam bạn cần đăng nhập đúng username của Instagram và Password, sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo mật (nếu có bật bảo mật 2 lớp trên Instagram) mà Instagram gửi về email hoặc tin nhắn trên điện thoại của bạn.
Mã bảo mật của Instagram trên Email
Sau khi đăng nhập thành công, bạn cần tải lại trang và đợi hệ thống bắt đầu cập nhật dữ liệu từ Instagram.
Chọn tài khoản đã kết nối thành công
  • Sau khi kết nối thành công. bạn có thể chọn page Instagram đã kết nối để tiến hành chỉnh sửa danh sách nhân viên hoặc tạo mã kết nối cho các nhân viên khác