Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

1.1 Kết nối Zalo Cloud

Website: https://zalo.cloud/zns

A. Khớp tham số trên ZNS và Pancake POS

1. Đăng nhập/ đăng ký tài khoản ZNS Cloud Link: để tạo tin nhắn tại: https://zalo.cloud/zns
Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Zalo Cloud
2.Khớp tham số trên ZNS và Pancake Pos
Bước 1: Sau khi đăng nhập => Chọn "Công cụ - Dịch vụ ZNS" => Tạo mẫu ZNS
Chọn công vụ =? Dịch vụ ZNS
Tạo mẫu ZNS
Bước 2: Sau khi chọn mẫu => Bước 3: Tạo nội dung => Nội dung bảng (Lưu ý tham số phần này lấy từ tham số trên POS)
THAM SỐ của Mẫu ZNS Cloud tạo mới ở phần này lấy từ THAM SỐ trên Pancake POS
Tham số trên Pancake POS
Chú ý 1: Cài đặt tham số Zalo ZNS template tương ứng với từ khóa của Pancake POS để đồng bộ dữ liệu. Ví dụ: FULL_NAME (Trên POS) => <full_name> (XNS)
Chú ý 2: Các giá trị liên quan đến tiền thì để giá trị Nhãn tùy chỉnh
Cài dặt kỹ thuật khi tạo mẫu ZNS mới

B. Kết nối tài khoản Zalo Cloud trên POS

Truy cập vào Pancake POS => Chọn cấu hình => Cấu hình ứng dụng => Kết nối Zalo ZNS Cloud

POS => Cấu hình => Cấu hình ứng dụng => Kết nối Zalo ZNS Cloud
Đăng nhập liên kết bằng ID và Khóa bí mật
Đăng nhập Kết nối Zalo ZNS Cloud

D. Kết nối tài khoản Zalo Cloud

Bước 1: Đăng nhập Zalo develop, truy cập tại link tại đây. Nếu chưa có bạn vui lòng đăng ký Zalo Cloud. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản Zalo Cloud rồi bạn vẫn cần thiết thực hiện bước 3bước 4! Trước khi lấy mã ID ứng dụng và khóa bí mật để đăng nhập vào POS
Bước 2: Truy cập bằng ứng dụng mà trước đó đăng ký tài khoản Zalo clould!
Chọn vào ứng dụng hiện có để lấy ID ứng dụng
Chú ý: Nếu chưa có ứng dụng liên kết => Bấm vào "Thêm ứng dụng mới"
Thêm ứng dụng mới
Thêm ứng dụng mới
Bước 3: Sau khi truy cập vào ứng dụng (Ứng dụng đã đăng ký Zalo clould) -> Xác thực domain -> Điền https://pos.pages.fm/
Chọn xác thực Domain => Điền " https://pos.pages.fm/ "
Bước 4: Tiếp theo chọn Official Account -> Thiết lập chung -> Điền call back url https://pos.pages.fm/api/v1/zalov4/callback
Điền call back url https://pos.pages.fm/api/v1/zalov4/callback
Bước 5: Tiếp theo, chọn đăng ký API official account => chọn mục nhỏ Official Account API, cài đặt theo nhu cầu sử dụng của bạn.
Ví dụ 1 cài đặt như sau (tham khảo):
Bật: Quản lý thông tin OA
Bật: Quản lý tin nhắn người quan tâm
Bật: Gửi tin nhắn
Bật: Quản lý Ads
Tắt: Sử dụng chức năng gọi thoại
Chọn đăng ký API official account => chọn mục nhỏ Official Account API
Bước 6: Lấy Mã ID và Mã bảo mật ở mục CÀI ĐẶT => Coppy hai mã này để nhập vào Pancake POS
Chọn mục "Cài đặt" => Coppy ID ứng dụng và Khóa bí mât của ứng dụng vào Pancake POS
Kết nối Zalo ZNS Cloud.
Bước 7: Sau khi kết nối thành công, bạn cần chú ý tới tràng thái của ứng dụng phải ở trạng thái "Đã xác thực"

Trạng thái ứng dụng ở trạng thái "Đã xác thực" Khi và chỉ khi:

Đầu tiên để kết nối Zalo Cloud, bạn cần được xác thực Zalo OA (Tài khoản Official Account) phải được xác thực mới có thể sử dụng tính năng này. Xem hướng dẫn tại đây.
Hướng dẫn xác thực tài khoản Zalo OA
View tích hợp ở trạng thái "Đã xác thực" tài khoản
Nếu đã xác thực tài khoản Zalo OA trước đó rồi thì trạng thái sẽ auto chuyển thành đã xác thực khi điền xong ID ứng dụngkhóa bí mật

E. Cấu hình thông báo Zalo ZNS

Sau khi liên kết tích hợp ứng dụng Zalo ZSN Cloud, ta cấu hình mẫu tin nhắn ở cấu hình thông báo => Zalo ZNS/SMS

Đăng nhập vào POS => Cấu hình => Cấu hình Thông báo => Zalo ZNS/SMS
Chọn cấu hình thông báo => Chọn Zalo/SMS để chỉnh sửa mẫu thông báo tới khách hàng.
Các kiểu thông báo Zalo ZNS/SMS:
Cấu hình 1: Tin nhắn CSKH (chăm sóc khách hàng)
Chỉnh sửa mẫu tin nhắn chăm sóc khách hàng.
Cấu hình 2: Thông báo vận chuyển
Chỉnh sửa thông tin thông báo vận chuyển
Cấu hình 3: Thông báo trạng thái/ Thẻ đơn hàng
Chỉnh sửa cấu hình thông báo trạng thái/thẻ đơn hàng
Cấu hình 4: Tin nhắn sự kiện
Chỉnh sửa tin nhắn sự kiện
Vậy là cơ bản đã kết nối xong rồi, nếu có vấn đề gì vui lòng liên hệ với team để nhận được sự hỗ trợ giúp đỡđược giải đáp nhé!