Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

3.3 Đơn đổi - trả hàng

Đối với các đơn hàng từ trạng thái Đã gửi hàng (hàng đã rời khỏi kho hàng) trường hợp khách muốn đổi sản phẩm sang một sản phẩm mới bạn có thể sử dụng tính năng Đổi hàng Để thực hiện thao tác bạn mở đơn hàng của khách hàng ra sẽ có chức năng Đổi hàng
Hoặc tạo một đơn ở mục Đơn hàng => Danh sách đổi trả và chọn đơn gốc để trả hàng
Khi tạo đơn đổi hàng số tiền của sản phẩm ở đơn đã gửi đi (đơn trả hàng) sẽ được ghi nhận là số tiền đã thanh toán cho đơn hàng đổi
Sau khi lưu đơn đổi sẽ xuất hiện đơn hàng trả hàng ở danh sách trả hàng , khi shop nhận được hàng hoàn sẽ thao tác chuyển đơn đổi hàng qua trạng thái Hoàn tất thì số lượng sản phẩm sẽ cộng lại kho hàng
Đơn trả hàng đổi sang Đã gửi hàng: đơn gốc => đang đổi (sản phẩm chưa cộng vào kho) Đơn trả hàng ở trạng thái hoàn tất: đơn gốc => đã đổi (hoặc hoàn 1 phần) và sản phẩm của đơn trả sẽ được cộng vào kho