Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

6.2. Kết nối và gửi đơn hàng qua VNPost

Các bước kết nối VNPost vào Pancake POS như sau: Bước 1: Bạn đăng nhập trên https://my.vnpost.vn/dashboard Sau đó truy cập mục Thông tin mã khách hàng Lưu ý: Đơn vị sẽ là Mã khách hàng để thực hiện kết nối tại Pancake POS
Bước 2: Bạn quay lại giao diện của Pancake POS, truy cập Cấu hình => Vận chuyển => Đối tác vận chuyển tìm VNPost để thao tác kết nối Tại đây bạn nhập thông tin đăng đăng nhập và bấm Kết nối để thực hiện kết nối
Bước 4: Kiểm tra thông tin hợp đồng của shop và VNPOST: Tại mục Tạo đơn của MyVNPOST
Sau đó trong phần Người gửi sẽ có mục Hợp đồng, bạn bấm Copy để điền hợp đồng ***Lưu ý( nếu không có Hợp đồng bạn bỏ qua bước này)
Sau khi copy được mã hợp đồng bạn quay lại Pancake POS, vào mục Kết nối Đối tác vận chuyển click vào mục Chưa có hợp đồng, dán mã hợp đồng của bạn lại rồi bấm OK
Bước 5: Kiểm tra dịch vụ vận chuyển mà bạn có thể chọn cho đơn hàng khi gửi đơn hàng cho VNPOST. Cũng tại mục tạo đơn của MyVNPOST bạn kiểm tra mục Chọn dịch vụ, Tên SPDV sẽ thấy các dịch vụ để lựa chọn cho đơn. Khi gửi đơn hàng từ POS qua VNPOST bạn cần chọn đúng dịch vụ được hiển thị ở đây, nếu chọn không đúng sẽ bị báo lỗi
Bước 6: Sau khi kết nối tại Pancake thành công bạn quay lại trang My VNPost cấp quyền đẩy đơn cho Pancake
Qua các bước trên là bạn đã kết nối thành công tài khoản VNPost vào Pancake POS để gửi đơn hàng. Cách gửi đơn hàng như sau: Cách thứ nhất gửi từng đơn hàng, bạn mở đơn hàng ra Thông tin vận chuyển bạn chọn DVVC như trong hình là VNPost, chọn các dịch vụ của DVVC (hướng dẫn kiểm tra dịch vụ tại Bước 5) sau đó bấm Lưu lại là là đơn hàng sẽ được gửi đi
Cách thứ 2 gửi nhiều đơn hàng đồng loạt Bạn chọn vào các đơn hàng cần gửi đi, sau đó chọn chức năng Cập nhật nhanh đơn hàng, hình thức cập nhật bạn chọn gửi hàng sang DVVC , sau đó chọn các dịch vụ của DVVC (hướng dẫn kiểm tra dịch vụ tại Bước 5) rồi bấm cập nhật