Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

6.1. Gửi đơn hàng qua GRAB EXPRESS

Bước 1: Tạo đơn từ Pancake
hoặc Pancake POS
Bước 2 : Kết nối DVVC GRAB EXPRESS
Để đơn hàng của bạn có thể gửi qua nhà vận chuyển bạn cần kết nối tài khoản của DVVC tại
Cấu hình => Vận chuyển => Đối tác vận chuyển để kết nối
Bước 3: Gửi đơn hàng qua DVVC
Có 2 cách để gửi đơn hàng
Cách 1: gửi 1 đơn hàng, bạn mở đơn hàng ở Pancake POS ra, ở mục Thông tin vận chuyển bạn chọn DVVC là GRAB EXPRESS, tích vào chức năng tự động gửi đơn hàng qua GRAB EXPRESS, sau đó chọn dịch vụ vận chuyển rồi bấm lưu đơn hàng lại là sẽ gửi đơn hàng qua DVVC
Cách 2: Gửi hàng loạt nhiều đơn hàng
Bạn chọn các đơn hàng cần gửi cho nhà vận chuyển, sau đó chọn Cập nhật nhanh đơn hàng => hình thức Cập nhật lựa chọn Gửi đơn hàng cho GRAB EXPRESS, chọn dịch vụ vận chuyển rồi bấm Cập nhật là hoàn thành
Sau khi shop gửi đơn hàng thành công sang nhà vận chuyển, đơn hàng sẽ được tự động cập nhật mã vận đơn của đơn hàng, hành trình và trạng thái của đơn hàng sẽ tự thay đổi theo nhà vận chuyển cập nhật
Lưu ý: Cước phí vận chuyển là shop tự thanh toán với DVVC, không phải chịu thêm bất kì phí kết nối nào cho Pancake