Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

5.3 Thanh toán trả góp, trả chậm bằng Kredivo

Kredivo là nền tảng tín dụng kỹ thuật số hàng đầu đến từ Indonesia, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tài chính tín dụng khi mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử và mua hàng truyền thống

A. Hướng dẫn tạo tài khoản doanh nghiệp cho chủ cửa hàng/Chủ Shop

Hướng dẫn tạo tài khoản doanh nghiệp
Kredivo Merchant Portal - Guideline 2022 (1).pdf
2MB
PDF
file hướng dẫn sử dụng merchant dashboard

B. File mẫu hợp đồng hợp tác khi tạo tài khoản doanh nghiệp với Kredivo

File mẫu hợp đồng hợp tác khi tạo tài khoản doanh nghiệp với Kredivo
Template_Integration service (VN+EN)_KV29062022.docx
148KB
Binary