Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

II. Tính năng

Để Sử dụng ở bảng điều khiển nơi hiển thị các cửa hàng bạn bấm vào nút Truy cập
Sau khi truy cập POS sẽ hiển thị ra giao diện thống kê tổng quan
Để có thể sử dụng bước đầu tiên bạn cần làm là tạo 1 kho hàng (bạn có thể tạo nhiều kho hàng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng) bạn vào mục Cấu hình => cấu hình kho để Thêm kho hàng bạn lưu ý nhập đầy đủ thông tin kho bao gồm tên kho, SĐT, địa chỉ, tỉnh thàng, quận huyện , phường xã để có được thông tin đầy đủ khi gửi hàng qua nhà vận chuyển
Sau khi tạo kho sẽ có thông tin kho và Mã kho hàng ở nút Coppy để lấy mã kho cho việc nhập sản phẩm hoặc nhập đơn hàng từ file excel
Nếu tắt cho phép tạo đơn thì khi lên đơn hàng sẽ không chọn được kho này