Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K

I.Giới thiệu về Pancake POS

Phần mềm quản lý bán hàng

Giải pháp quản lý bán hàng, kho hàng phù hợp với cả hai hình thức kinh doanh online và offline Hỗ trợ kết nối tới các đơn vị vận chuyển để cập nhật hành trình và trạng thái đơn theo DVVC
Để đăng nhập bạn có thể đăng nhập qua tài khoản facebook hoặc tạo 1 tài khoản để đăng nhập Việc đăng nhập bằng 1 tài khoản cần tạo tài khoản (lưu ý đăng nhập qua TK tự tạo mặc định không kết nối với facebook của bạn)
Bạn bấm tạo tài khoản để tạo mới 1 tài khoản
Bạn có thể kết nối tài khoản tự tạo này với tài khoản facebook với điều kiện tài khoản facebook chưa đăng nhập vào POS Đăng nhập thông qua tài khoản facebook
Giao diện sau khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị các cửa hàng
Mặc định mỗi trang ở facebook sẽ là 1 cửa hàng riêng, nếu bạn muốn nhiều trang facebook cùng dùng chung 1 cửa hàng thì có thể dùng tính năng Gộp shop để gộp lại sau khi gộp các đơn hàng của các trang sẽ về chung 1 shop, có thống kê, báo cáo, kho hàng,sản phẩm chung
Các bước gộp shop 1. Thêm một cửa hàng mới
Sau khi thêm cửa hàng bạn chọn Tích hợp page và chọn các page để tích hợp vào shop này
chọn tích hợp page
chọn các page để tích hợp
Lưu ý: hiện tại chức năng gộp shop sẽ không gộp các dữ liệu đã có trước đó của các shop, các đơn hàng, khách hàng, thống kê, thu chi, sản phẩm ,kho hàng... trước đó đề sẽ bị xóa hết chỉ tạo ra 1 shop trắng và đồng bộ từ sau khi gộp